Start

Riksteatern Gävleborg är ett samverkansorgan för scenkonstarrangörer i länet och har till uppgift att främja och utveckla scenkonsten i Gävleborg samt att verka för ett starkt arrangörsnät.

Vi arbetar utifrån två plattformar, dels Barn och Unga och dels Samverka/gemensamt agera.

Epost till kansliet: agneta.svens@riksteatern.se

Regional ordförande: Malin Eidin

Riksteatern Gävleborg ingår i kultursamverkansmodellen genom stöd från Region Gävleborg.