Start

Länsteaterföreningen/Riksteatern Gävleborg är ett samverkansorgan för scenkonstarrangörer i länet och har till uppgift att främja och utveckla scenkonsten i Gävleborg samt att verka för ett starkt arrangörsnät.

Vi arbetar utifrån två plattformar, dels Barn och Unga och dels Samverka/gemensamt agera.

Epost till kansliet: agneta.svens@riksteatern.se

Regional ordförande: Gunnar Haag, Strömsbruk.

Utbudsdagar gällande scenkonst för barn och unga hålls två gånger per år.
Hösten 2013 i Gävle den 8 – 9 oktober
Våren 2014 i Gävle den 9-10 april
Länk till utbudskatalogen hösten 2013 gällande turné i länet våren 2014