Start

Riksteatern Gävleborg är ett samverkansorgan för scenkonstarrangörer i länet och har till uppgift att främja och utveckla scenkonsten i Gävleborg samt att verka för ett starkt arrangörsnät.

Vi arbetar utifrån två plattformar, dels Barn och Unga och dels Samverka/gemensamt agera.

Epost till kansliet: agneta.svens@riksteatern.se

Regional ordförande: Malin Eidin

Utbudsdagar gällande scenkonst för barn och unga hålls två gånger per år.
Våren 2016 i Gävle den 12-13 april
Hösten 2016 i Gävle den 11-12 oktober