Start

Riksteatern Gävleborg är ett samverkansorgan för scenkonstarrangörer i länet och har till uppgift att främja och utveckla scenkonsten i Gävleborg samt att verka för ett starkt arrangörsnät.

Vi arbetar utifrån tre plattformar, Barn och Unga, Samverka/gemensamt agera samt dans.

Epost till teaterkonsulent: agneta.svens@riksteatern.se
Epost till dansfrämjare: malin.frisk@riksteatern.se

 

Regional ordförande: Ann-Kristine Hellman

Riksteatern Gävleborg ingår i kultursamverkansmodellen genom stöd från Region Gävleborg.