Aktuellt

Utbudskatalog barn & unga våren 2018
Utbudskatalog barn & unga våren 2018 som PDF
Utbudskatalog barn & unga våren 2018 i blädderversion

 

Utbudsdagar för barn och unga 2018

Hösten 2018,  9 – 10 oktober

Tillsammans med Kulturutveckling arrangerar Riksteatern Gävleborg utbudsdagar för barn och unga. Fyra dagar per år kan du komma till oss och se utdrag ur föreställningar, dans, musik och teater.
Varje grupp presenterar sina produktioner i pass om 20 minuter.
Arrangörer anmäler sig på regiongavleborg.se/utbudbarnunga
Utbudskatalog och schema för dagarna finns på regiongavleborg.se/utbudbarnunga

Utbudsdag för Teaterföreningar och bygdegårdar i Region Mellansverige
Lördagen den 2 februari 2019 arrangerar Region Mellansveriges konsulenter en
stor utbudsdag i Västerås. Se utdrag ur ett 40-tal föreställningar som kan turnera i Mellansverige under 2019.
Buss kommer att arrangeras från Gävleborgs län tor Västerås.
För mer information se http://www.utbudsdag.se/

Unga teaternätet
Vill du arrangera teater och scenkonst?
Riksteatern Gävleborg driver tillsammans med Folkteatern i Gävleborg ett nätverk för unga arrangörer mellan 16-25 år.
Vill du vara med och arrangera, kontakta teaterkonsulent Agneta Svens

Följ oss på Facebook. Riksteatern Gävleborg