Aktuellt

Utbudskatalog barn & unga hösten 2017
Utbudskatalog barn & unga hösten 2017 som PDF
Utbudskatalog barn & unga hösten 2017 i blädderversion
Utbudskatalog för barn och unga hösten 2017 i Gävleborgs län

 

Utbudsdagar för barn och unga 2017.
Våren 2017, 4 –  5 april
Hösten 2017, 10-11 oktober
Tillsammans med Kulturutveckling arrangerar Riksteatern Gävleborg utbudsdagar för barn och unga. Fyra dagar per år kan du komma till oss och se utdrag ur föreställningar, dans, musik och teater.
Varje grupp presenterar sina produktioner i pass om 20 minuter.
Arrangörer anmäler sig på regiongavleborg.se/utbudbarnunga
Utbudskatalog och schema för dagarna finns på regiongavleborg.se/utbudbarnunga

Utbudsdag för Teaterföreningar och bygdegårdar i Region Mellansverige
Lördagen den 3 februari 2018 arrangerar Region Mellansveriges konsulenter en
stor utbudsdag i Västerås. Se utdrag ur ett 40-tal föreställningar som kan turnera i Mellansverige under 2018.
Buss kommer att arrangeras från Gävleborgs län tor Västerås.
För mer information se http://www.utbudsdag.se/

Unga teaternätet
Vill du arrangera teater och scenkonst?
Riksteatern Gävleborg driver tillsammans med Folkteatern i Gävleborg ett nätverk för unga arrangörer mellan 16-25 år.
Vill du vara med och arrangera, kontakta teaterkonsulent Agneta Svens

Följ oss på Facebook. Riksteatern Gävleborg