Aktuellt

Vårens utbud för barn & unga är här!

Utbudskatalog barn & unga våren 2019

Utbudsdagar för barn och unga 2019

Våren 2019, 9-10 april

Tillsammans med Kulturutveckling arrangerar Riksteatern Gävleborg utbudsdagar för barn och unga. Fyra dagar per år kan du komma till oss och se utdrag ur föreställningar, dans, musik och teater.
Varje grupp presenterar sina produktioner i pass om 20 minuter.
Arrangörer anmäler sig här regiongavleborg.se/utbudbarnunga
Utbudskatalog och schema för dagarna finns på regiongavleborg.se/utbudbarnunga

Utbudsdag för Teaterföreningar och bygdegårdar i Region Mellansverige

Lördagen den 2 februari 2019 arrangerar Region Mellansveriges konsulenter en
stor utbudsdag i Västerås. Se utdrag ur ett 40-tal föreställningar som kan turnera i Mellansverige under 2019.
Buss kommer att arrangeras från Gävleborgs län tor Västerås.
För mer information se http://www.utbudsdag.se/

Unga teaternätet

Vill du arrangera teater och scenkonst?
Riksteatern Gävleborg driver tillsammans med Folkteatern i Gävleborg ett nätverk för unga arrangörer mellan 16-25 år.
Vill du vara med och arrangera? Kontakta teaterkonsulent Agneta Svens, agneta.svens@riksteatern.se

Följ oss på Facebook: Riksteatern Gävleborg