Om oss

Riksteatern Gävleborg är ett samverkansorgan för scenkonstarrangörer i länet och har till uppgift att främja och utveckla scenkonsten i Gävleborg samt att verka för ett starkt arrangörsnät.

Vi arbetar utifrån två plattformar, dels Barn och Unga och dels Samverka/gemensamt agera. Inom område Barn&Unga sker förmedling och turnéläggning av ca 250 föreställningar (2016) till förskolor och skolor i länet samt fortbildnings- och utbudsdagar för pedagoger m fl. Dramapedagogisk verksamhet i anslutning till skolföreställningar erbjuds samt lokalt anpassade erbjudanden för Skapande Skola-projekt.

Riksteatern Gävleborg har också till uppgift att utveckla den offentligt arrangerade scenkonsten genom stöd och kompetensutveckling till länets teaterarrangörer. Vi driver ett regionalt repertoarråd för att skapa ett större publikt inflytande över vårt teaterutbud och för att öka dialogen med länsinvånarna.

Föreställningar i de lokala teaterföreningarnas regi har setts av ca 22 000 personer (2016).
Presentation av verksamheten i Gävleborgs län (PDF)

Arrangörsstöd till scenkonstföreställningar på små spelplatser kan sökas hos Riksteatern Gävleborg för offentliga arrangemang utanför kommunens centralort. Beställ regler och ansökningsblankett via epost till kansliet.

Epost till kansliet: agneta.svens@riksteatern.se

Regional ordförande: Malin Eidin